Netværk for Andre

Netværk for PA

Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Formålet med dette netværk er, at du kan udveksle erfaringer og give sparring om hverdagens udfordringer samt dele viden om aktuelle temaer.

PA-netværket er, ud over den store gruppe på ca. 40 deltagere, delt op i mindre undergrupper. Du bliver således også en del af et mere personligt netværk, som består af 5-8 personer, hvilket giver mulighed for intens og relevant sparring.

Hvilke temaer arbejder netværket med?

Når du sidder tæt på topledelsen, er det vigtigt også at blive udviklet selv. Derfor er det godt at vide noget om, hvordan en virksomhed fungerer strategisk. Vi arbejder med begge dele i netværket.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • Kommunikation og  gennemslagskraft
  • Strategisk beredskab
  • Den digitale teknologi
  • Arbejdsglæde og motivation
  • Work-life-balance
  • Køn og psykologi
  • Forskellige ledelsesforme og ledelsesstile

Netværkets deltagere er med-ansvarlige for temaerne til møderne.

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket afholder 4 heldagsmøder (kl. 9.00-16.00) og 1 døgnmøde (kl. 16.00-15.00)

Hvordan er medlemmernes profiler?

Vi er en meget mangfoldig gruppe, som består af alt fra PA’ere, chefsekretærer, direktionsassistenter, HR-medarbejdere, teamledere og lignende funktioner. Din titel er ikke så vigtig, det er mere din funktion/faglige rolle, der skal matche netværket.

Vi understøtter typisk ledelsen/topledelsen – en eller flere – og er ofte bindeled mellem ledelsen og den øvrige organisation i virksomheden. Vores opgaver er alt fra koordinering og typisk sekretærarbejde til at være støtte for bestyrelsen og direktionen.

Vores arbejde er ofte forbundet med stor fortrolighed på forskellige niveauer. Enkelte har personaleansvar, men det er ikke et krav.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt netværkets facilitator Sanne Gry-Folker på +45 5154 4133 eller direktør Anja Neiiendam på +45 5154 4182.

Hvad koster det at være med i netværket?

Det koster kr. 14.200 pr. år for CfL-medlemmer. Prisen er inkl. 15 % medlemsrabat, administration, facilitering af møderne, materialer, lokale, forplejning samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusive transport og moms.

Spørgsmål til netværket

Hør hvad deltagere får ud af netværket

CfLs netværk skaber værdi for alle deltagere. Det er takket være CfLs facilitatorer, det skarpe program, den omhyggelige udvælgelsesproces og de andre engagerede netværksdeltagere.

Læs, hvad to af dem fortæller om udbyttet ved netværket:

          “At deltage i PA-netværket giver mig værdifuld sparring i fortrolighed med andre, der i deres daglige job har udfordringer og opgaver, der ligner mine. Herudover giver de faglige oplæg på møderne indsigt i nye måder at håndtere forskellige emner i min arbejdsmæssige hverdag. Det er en styrke, at netværket både består af en stor samlet gruppe og en opdeling i mindre undergrupper. At netværket så samtidig består af nogle skønne og meget forskellige personligheder bør også fremhæves.

Jeanette Nielsen
HR Coordinator, FLSmidth A/S

        “Mit udbytte ved at deltage i dette netværk er at kunne netværke, danne netværk blandt kollegaer til gavn for mit arbejde, bedre sparring med chef og ledelsesgruppe. Det er positivt at have frihed til at tale fortroligt med andre fagfæller, at have indflydelse på  planlægningen for det næste års mødetemaer ved at deltage i styregruppen, højt fagligt niveau, det sociale fællesskab ved det årlige døgnmøde, at besøge hinandens virksomheder.”

Inge Elscurt
Ledelsessekretær, Professionshøjskolen Metropol

Andre har også set på

Strategisk lederskab

  • Ledere på det strategiske lederniveau
  • Åbent for optag
  • 3 døgnmøder

Få 8 råd om netværk

Udfyld formularen til højre, så sender vi de 8 råd til din email.

Få 8 råd om netværk

Professionel facilitator

Rådgivere som sikrer programmer med højt, ledelsesfagligt indhold og mødeledelse med stor interaktion.

Professionelt program

Udforsk teoretiske og praktiske temaer med CfLs programmer, som tager udgangspunkt i det, der rører sig i virksomhederne.

Professionelt netværk

Omhyggelig udvælgelse af medlemmerne sikrer et godt match mellem udfordringer og interesser. Fortrolighed er nøgleordet.

Professionelt ledelseshus

Danmarks største ledelseshus med dedikerede eksperter i at rådgive og udvikle ledere i alle discipliner.