CfLs forretningsbetingelser

Det med småt

Generelle forretningsbetingelser for deltagelse i CfLs netværk

Undtagelser

Forretningsbetingelserne gælder ikke for PIL klubber, Aktuel HR-jura og andre brugere af netværksstederne.

Deltagergebyr

Prisen for netværksdeltagelse indeholder omkostninger i forbindelse med mødeafholdelsen, herunder mødekoordination og -ledelse, fuld forplejning, materialer, oplægsholdere samt overnatning, hvis netværket afholder døgnmøder. Øvrige transport- og opholdsomkostninger (f.eks. minibar, telefon mv.) afholdes af den enkelte og er CfL uvedkommende.

Tilmelding er bindende og personlig, og pladsen i netværket kan derfor ikke overdrages til en anden. Deltagergebyr refunderes ikke ved frafald. Vi fremsender faktura på dit deltagergebyr, når du er optaget i netværket.

Det forudsættes, at netværksdeltagere fortsætter ved en ny sæson, og du modtager automatisk en faktura for den nye sæson inden denne påbegyndes. Såfremt du ønsker at udtræde af netværket, skal du skriftligt meddele dette til netvaerk@cfl.dk eller direkte til netværkets facilitator senest 30 dage efter den afsluttende sæsons sidste møde. En sæson er på 12 måneder, der altid starter ved indmeldelsestidspunktet i netværket.

Vilkår for netværksdeltagelse

Er du ansat i en virksomhed eller organisation, der er medlem af CfL, opnår du en rabat på 15% (dette vil fremgå af dit årlige netværkskontingent) tillige med muligheden for at deltage i diverse CfL Community arrangementer uden beregning.

Optagelse i netværk

Optagelse i et netværk er kun muligt, såfremt de eksisterende deltagere ikke har indsigelser eller forbehold omkring konkurrencemæssige forhold eller andet, der kan virke hindrende for udvikling af et godt og fortroligt netværk.

Derfor sender vi nye deltagere i høring hos de eksisterende deltagere. Efter endt høring, der typisk varer ca. 14 dage, vil du blive optaget i netværket, under forudsætning af, at der ikke er kommet indsigelser. Du deltager herefter på netværkets førstkommende møde, hvor du vil møde resten af netværkets deltagere. Ca. 14 dage inden mødet vil der blive fremsendt invitation og program for mødet.

Vil du vide mere?