Netværk for Andre

Netværk for PA

Har du ambitioner om at udvikle dig selv og din virksomhed?

Formålet med netværket er at udveksle erfaringer om hverdagens udfordringer samt videndele om aktuelle temaer.

Dette netværk er, ud over den store gruppe på ca. 50 deltagere, delt op i mindre grupper. Dit personlige netværk består af 6-8 personer, der i hverdagen sidder med samme udfordringer, hvilket giver mulighed for intens og relevant sparring.

Hvilke temaer arbejder netværket med?

Når man sidder så tæt på en topleder, er det vigtigt også at blive udviklet selv, og dertil er det ofte godt at vide noget om, hvordan en virksomhed fungerer strategisk. Vi arbejder med begge dele i netværket.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes udfordringer, men arbejder også med trends og teorier samt personlig lederstil og udvikling.

Eksempler på temaer:

  • Kommunikation og  personlig gennemslagskraft
  • Arbejdsglæde og motivation
  • Service Excellence i Københavns Lufthavn
  • Strategisk beredskab
  • Work-life-balance og teknikker til at undgå stress i hverdagen
  • Anerkendende følgeskab

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket afholder 4 heldagsmøder (kl. 9.00-16.00) og 1 døgnmøde (kl. 16.00-15.00)

Hvordan er medlemmernes profiler?

Deltagerne er PA’ere, chefsekretærer og direktionsassistenter. De servicerer enten en direktør eller sidder i en afdeling, hvor de servicerer flere direktører. Deres opgaver kan være alt fra kalenderstyring, møder, referater til også at være støtte for bestyrelsen og direktionen. Deres arbejde er typisk forbundet med stor fortrolighed. Enkelte har personaleansvar, men det er ikke et krav.

Hvordan bliver jeg medlem?

Kontakt netværkets facilitator Sanne Gry-Folker på +45 5154 4133 eller kompetencerådgiver Jakob Munk-Petersen +45 5154 4176

Hvad koster det at være med i netværket?

Det koster kr. 13.750 pr. år for CfL-medlemmer. Prisen er inkl. 15 % medlemsrabat, administration, facilitering af møderne, materialer, lokale, forplejning samt eksterne indlægsholdere.

Beløbet er eksklusiv transport og moms.

Spørgsmål til netværket

Hør hvad deltagere får ud af netværket

CfLs netværk skaber værdi for alle deltagere. Det er takket være CfLs facilitatorer, det skarpe program, den omhyggelige udvælgelsesproces og de andre engagerede netværksdeltagere.

Læs, hvad to af dem fortæller om udbyttet ved netværket:

          “Jeg får faglige input, mulighed for fortrolig sparring med ligestillede i et inspirerende miljø med kompetente facilitatorer, der både støtter netværket, fællesskabet og den enkelte deltager. Det enestående ved dette netværk er, at der både er faglige oplæg og diskussioner i den store samlede gruppe, og en opdeling i mindre netværksgrupper, som giver mulighed for fortrolig sparring. Det er simpelthen godt!”

Anne Grethe Andersen
Direktionsassistent, Pharmakon a/s

        “Mit udbytte ved at deltage i dette netværk er at kunne netværke, danne netværk blandt kollegaer til gavn for mit arbejde, bedre sparring med chef og ledelsesgruppe. Det er positivt at have frihed til at tale fortroligt med andre fagfæller, at have indflydelse på  planlægningen for det næste års mødetemaer ved at deltage i styregruppen, højt fagligt niveau, det sociale fællesskab ved det årlige døgnmøde, at besøge hinandens virksomheder.”

Inge Elscurt
Ledelsessekretær, Professionshøjskolen Metropol

Andre har også set på

Strategisk lederskab

  • Ledere på det strategiske lederniveau
  • Åbent for optag
  • 3 døgnmøder

Professionel facilitator

Rådgivere som sikrer programmer med højt, ledelsesfagligt indhold og mødeledelse med stor interaktion.

Professionelt program

Udforsk teoretiske og praktiske temaer med CfLs programmer, som tager udgangspunkt i det, der rører sig i virksomhederne.

Professionelt netværk

Omhyggelig udvælgelse af medlemmerne sikrer et godt match mellem udfordringer og interesser. Fortrolighed er nøgleordet.

Professionelt ledelseshus

Danmarks største ledelseshus med dedikerede eksperter i at rådgive og udvikle ledere i alle discipliner.